Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Αίσχος και Ντροπή!

Σε ένα κρεσέντο κατασπατάλησης των δημοσίων πόρων η κυβέρνηση χαρίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής! Την ώρα που μειώνει τις συντάξεις από συνταξιούχους, ακόμη και παραπληγικούς, βρίσκει τα χρήματα να τα δωρίσει στο Μέγαρο!

Ειδικότερα με ρύθμιση στο άρθρο 45 παράγραφος 11 του φορολογικού νομοσχεδίου η κυβέρνηση αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση δανείου 95 εκ Ευρώ (συν τους τόκους) του μεγάρου Μουσικής.  Διαβάστε εδώ το κείμενο της Ρύθμισης-Ντροπής:...

«Για την εξυπηρέτηση του δανείου το οποίο έχει χορηγηθεί στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/48243/0025/8-8-2007 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄1587), το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εμπροθέσμως στην δανείστρια Τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής συμβάσεως, χωρίς δικαίωμα αναγωγής ή και συμψηφισμού κατά του Ο.Μ.Μ.Α., και χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση έναντι του Ο.Μ.Μ.Α. για την αναζήτηση οιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εξ αυτής της αιτίας».

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό το δάνειο χαρίζεται προκαταβολικά από το Δημόσιο στο Μέγαρο Μουσικής, χωρίς να γίνεται καμμία προσπάθεια να εξωφληθεί από το ίδιο το Μέγαρο!

ΑΙΣΧΟΣ και ΝΤΡΟΠΗ!

atithasos.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου