Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Πρόγραμμα επιτήρησης της Λύσσας που προσφάτως εκπόνησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση :Διοικητήριο ,Ταχ. Κωδ.:69100
Τηλέφωνο:25313 50415 ,  Fax :25310 22668 , e-mail:aisachp@perif-amth.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες αναφέρθηκαν επίσημα περιστατικά λύσσας  στα ζώα της άγριας πανίδας. Για τη δημιουργία βιολογικού φραγμού κατά της ασθένειας  και την αποτελεσματικότερη προστασία της Δημόσιας Υγείας και του ζωικού πληθυσμού, στη χώρα μας εφαρμόζεται  από το έτος 2012 πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος :
 1.Επιβάλλετα ο προληπτικός εμβολιασμός των σκύλων γατών και λοιπών σαρκοφάγων  ηλικίας άνω των
   3 μηνών.  
2. Όλα τα κατοικίδια σαρκοφάγα ηλικίας άνω των τριών μηνών που πρόκειται να μετακινηθούν
            πρέπει να είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη  μετακίνηση τους.       
3. Όλα τα σαρκοφάγα που εισέρχονται στη χώρα από άλλα Κράτη- Μέλη ή εισάγονται από τρίτες χώρες
    πρέπει να πληρούν  τους όρους, που αφορούν τον αντιλυσσικό εμβολιασμό , τον ορολογικό έλεγχο των
   αντισωμάτων και τα συνοδευτικά έγγραφα.
4. Υποχρεωτικά τα κατοικίδια σαρκοφάγα πρέπει να συνοδεύονται από βιβλιάριο υγείας του ζώου ή
    διαβατήριο του ζώου στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ζώου και τα στοιχεία της
   σήμανσής του , καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
5. Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας πραγματοποίησε σύσκεψη για το συντονισμό των ενεργειών με
   όλες  τις εμπλεκόμενες  υπηρεσίες ,φορείς και ιδιώτες κτηνίατρους.
 Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τα  Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομών) , παρά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και το πλήθος των αντικειμένων αρμοδιότητάς  τους , εργάζονται και για τον σκοπό αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία και η προστασία της υγείας του ζωικού πληθυσμού της περιοχής Α.Μ.Θ.    

                                                                                                                              Από τη
   Κομοτηνή   1.6..2012                                                                       Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου