Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Πρόταση της Δημοκρατικής Συμμαχίας για τη διαπραγμάτευση


Πρόταση της Δημοκρατικής Συμμαχίας για τη διαπραγμάτευση, τη δημιουργία «δίχτυ» κοινωνικής προστασίας για τους πιο αδύναμους Έλληνες και τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων
Α. Με τη συμφωνία της νέας δανειακής σύμβασης, να ξεκαθαρίσει η Ευρώπη πως η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη και στο κοινό νόμισμα, είναι οριστική και αμετάκλητη, εφόσον τηρηθούν οι όροι στους οποίους θα καταλήξουμε.
Β. Να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη μείωση του χρέους, αποδεχόμενη το μη κερδοσκοπικό της ρόλο.Σήμερα, η ΕΚΤ κατέχει ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 50 δισ. Ευρώ. Η συμμετοχή της ΕΚΤ στο PSI, με τα ομόλογα που έχει αγοράσει, θα μειώσει το ελληνικό χρέος κατά 12-15 δις ευρώ, περιορίζοντας το έλλειμμα κατά 500 – 700 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Γ. Το κράτος να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ιδιώτες που χρωστά. Γι αυτό, θα πρέπει να απελευθερωθούν χρήματα που προορίζονται για το δανεισμό των μικρών επιχειρήσεων από και έχουν διατεθεί από το JEREMIE και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (640 εκατ. ευρώ), καθώς με τη μετατροπή, μέρους των χρημάτων σε εγγυήσεις για το δανεισμό μικρών επιχειρήσεων, μπορεί να τους δοθεί ρευστότητα άνω των 2 δισ. Ευρώ. Η πραγμάτωση αυτής της πρότασης θα μπορούσε να επιφέρει ένα θετικό σοκ ρευστότητας στην αγορά.
Δ. Να ενισχυθούν αυτοί που το έχουν πραγματικά ανάγκη.Κοινωνική ενίσχυση 400 ευρώ το μήνα σε 500.000 νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και το κύριο εισόδημα του νοικοκυριού προέρχεται από μέλος που είναι κάτω των 60 ετών. Η πρόταση μας βασίζεται στην εξής λογική: Η «κοινωνική ενίσχυση» θα είναι τριετής. Θα έχει χαρακτήρα δανείου, με επιτόκιο επιδοτούμενο 100% από το κράτος και με εγγύηση του 60% του ποσού. Το δάνειο θα έχει δωδεκαετή διάρκεια αποπληρωμής, με μηνιαία δόση 100 ευρώ και πενταετή περίοδο χάριτος. Η πρόταση μας απευθύνεται σε νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εισόδημα, που έχουν άνεργο αρχηγό, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με βαριά ασθενείς και νοικοκυριά που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, ή έχουν μόνο περιουσιακό στοιχείο την πρώτη τους κατοικία.
Ε. Να μειωθούν τα στεγαστικά δάνεια με επιδότηση του επιτοκίου 2,5 μονάδων για μια πενταετία. Με την πρόταση αυτή, ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο δανείου 100.000 ευρώ και χρόνο αποπληρωμής 15 έτη θα δει τη δόση του να μειώνεται από τα 760 στα 460 ευρώ, κερδίζοντας περίπου 10.000 ευρώ. Στο εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία τους είναι κάτω των 200.000 ευρώ και τα δάνεια τους αφορούν αποκλειστικά την πρώτη κατοικία, με επιδοτούμενο υπόλοιπο μέχρι το πολύ 150.000 ευρώ για τα πρώτα 100 τ.μ του ακινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου